3-6 JANUARI, 2019, GÖTEBORG, SVERIGE

Tävlingsreglemente

§ 1. Spelregler

Gothia Innebandy Cup spelas efter SIBF:s regler i alla tillämpliga delar.


§ 2. Tävlingsform

Lagen indelas i grupper om fem lag (vid ojämnt antal lag i klassen kan enstaka grupper vara 6 lag), där alla möter alla. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger i match ger 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden dem emellan på följande sätt:

1. Inbördes möte/n

a. Antal Poäng
b. Målskillnad
c. Flest antal gjorda mål

2. Målskillnad
3. Flest antal gjorda mål
4. Utvisningsminuter
5. Lottning

Slutspel

Samtliga lag i varje grupp går till slutspel. De två främst placerade lagen i gruppen går vidare till A-slutspel, övriga lag i gruppen går till B-slutspel. Lagets placering i gruppen avgör motståndaren i slutspelet. Slutspelet sker efter cupsystem, det vill utslagningsmetoden. Vid oavgjort i slutspelet tillämpas straffslag direkt.

B11

Klass B11 spelar efter SIBF:s spelregler för åldersklassen, det vill säga inga tabeller räknas och inget slutspel spelas. I stället spelas ett gruppspel med 7 lag i varje grupp. Klass B11 spelar med vanliga mål och utan utvisningar, men straffslag kan utdömas. I varje lags sista match utdelas en medalj till varje spelare.


§ 3. Klassindelning

B18 Pojkar födda 1/1 2000 och senare
B16 Pojkar födda 1/1 2002 och senare
B15 Pojkar födda 1/1 2003 och senare
B14 Pojkar födda 1/1 2004 och senare
B13 Pojkar födda 1/1 2005 och senare
B12 Pojkar födda 1/1 2006 och senare
B11 Pojkar födda 1/1 2007 och senare

G18 Flickor födda 1/1 2000 och senare
G16 Flickor födda 1/1 2002 och senare
G15 Flickor födda 1/1 2003 och senare
G14 Flickor födda 1/1 2004 och senare
G13 Flickor födda 1/1 2005 och senare
G12 Flickor födda 1/1 2006 och senare


§ 4. Matchtid

Gruppspel: 2 x 15 min.

Slutspel: 2 x 20 min.

Rullande speltid gäller i samtliga matcher. I slutspelet spelas den sista minuten med effektiv speltid.

Vid en måldifferens på 10 mål eller fler så stoppas INTE klockan vid mål och utvisning.


§ 5. Time out

I gruppspel är det ej tillåtet med time out. I slut- och finalspel är det tillåtet med 1 time out à 30 sekunder per lag och match.


§ 6. Antal spelare och avbrytare

Ett lag kan maximalt använda 20 spelare under en match. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen. Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma klass. Spelarna ska finnas med på båda lagens respektive deltagarförteckningar.

§ 7. Dispenser

Det ges generell dispens för maximalt 1 spelare per trupp, som är högst ett år för gammal. Övriga dispenser går att söka genom att fylla i och skicka in en dispensansökan. Dispens ska då sökas för samtliga överåriga i truppen. Dispensformuläret hittar ni via denna länk.  Spelare med dispens (sökt såväl som generell) får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Dispensformuläret skickas till info@gothiainnebandycup.se. En dispensavgift på 250 SEK tas ut för beviljad dispens. Samtliga dispensansökningar behandlas av Gothia Innebandy cups tävlingsjury.
Sista dagen att ansöka dispens är den 7:e december.

Observera att man ej får ha med fler överåriga spelare som byter mellan matcherna. Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs. 

Gothia Innebandy Cup har ej krav på glasögon för utländska spelare. För svenska spelare gäller Svenska Innebandyförbundets regler gällande krav på glasögon.


§ 8. Deltagarförteckning

Alla lag skall, för att få starta, före sin första match i turneringen lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Endast angivna spelare får delta. Komplettering är ej tillåten efter det att första matchen är spelad.

Förteckningen lämnas online via Lägg till / redigera spelare på My team info. Skickar man inte in den online, går det även att lämna in deltagarförteckningen till informationen på Valhalla eller Lundbystrand. I de övriga hallarna lämnar man deltagarförteckningen till sekretariatet i hallen där ni spelar er första match. Deltagarförteckningen skall vara inlämnad en timme innan er första match. 


§ 9. Vid match

Laguppställning skall skrivas och lämnas till sekretariatet före varje match. Match kan ej påbörjas förrän båda lagen lämnat in laguppställningen. Undanlåtelse kan medföra diskvalificering eller WO-seger för motståndarna. Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren skall överensstämma med de som är angivna på laguppställningen. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

Om matchdomarna bedömer att ena laget ska byta speldräkt, på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska bortalaget byta.

Samtliga spelare måste vara försäkrade.


§ 10. Domarna

Gothia Innebandy Cup och Göteborgs Innebandy Förbund tillsätter domare.


§ 11. Tävlingsjury

Juryn består av representanter från GIBF och Gothia Innebandy Cup. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.


§ 12. Organisationskommitté

Gothia Innebandy Cup arrangeras av BK Häcken. 


§ 13. Protester och bestraffningar

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet, Centralinformationen på Valhalla, av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (2000:-) skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkännes.

§ 14. Matchstraff

Matchstraff 1 ger avstängning i aktuell match, 2 ger avstängning i aktuell match och ytterligare en match. Efter matchstraff 3 bestämmer juryn och disciplinkommittén följderna. Dock minst en matchs avstängning.


§ 15. Walk-over

Lag som uteblivit utan giltig orsak kan uteslutas ur turneringen. Lagets matcher annulleras.


§ 16. Spelprogram

Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig. 


§ 17. Ordningsföreskrifter

Skolorna ställs till förfogande av Göteborgs Kommun. Vi ber därför alla deltagarna som bor på skola att rätta sig efter de ordningsregler som gäller:

  • Klubbledarna är ansvariga för sina respektive spelare vid eventuell skadegörelse. 
  • Förtäring av alkohol är strängt förbjuden på skolan
  • Rökning är strängt förbjuden inne på skolan.
  • Det är absolut förbjudet att laga mat eller annan förtäring i förläggningssalarna och korridorer.
  • Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid skall vara stängda.
  • Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.
  • Inget innebandyspel i korridorerna. 

Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från skolan. 


§ 18. Försäkringar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför plan. Gothia Innebandy Cup ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder.

 

Newbody
Klubbhuset
Consat
Göteborg & co