3-6 JANUARI, 2019, GÖTEBORG, SVERIGE

Inspring innan match

Inför varje match i Lundbystand 1, ÖHK-Hallen K, Valhalla A, Salming Arena, Prioritet Serneke Arena A, Torpahallen, Lisebergshallen och Sandeklevshallen genomförs ett inspring och en kort presentation av matchen och de lag som ska spela. 

Som lagledare får du på plats information om hur spelarna ska springa in strax före matchstart. Detta kan variera från hall till hall – så det är viktigt att ni som lag alltid checkar in när ni anländer till hallen. Alla dessa hallar kommer att vara skyltade med Match Check–In. På plats finns funktionärer från Gothia Innebandy Cup och tar emot er. 

Bilden ovan illustrerar genomförandet av inspringet. Eftersom vi inte vill förlora tid och skapa förseningar är det otroligt viktigt att ni som lagledare uppmanar spelarna att vara beredda. Inspringet beräknas ta cirka 50 sekunder.

Innan matchstart

Innan matchstart

Både hemmalag och bortalag har vid Match Check–In fått instruktioner om i vilken hörna de ska ställa upp inför inspringet. Som lagledare är det viktigt att spelarna, så fort slutsignalen från den tidigare matchen ljuder, är beredda att ställa upp. Innan laget ställer upp ska samtliga spelare lämna medtagna väskor i anslutning till respektive avbytarbänk.

Inspring

Inspring

I samband med att en utvald låtslinga ljuder i högtalarna startar speakern er match och gör en kort lagpresentation. Först när presentationen av båda lagen är klar och låtslingan ökar i tempo springer båda lagen ut enligt skissen ovan. Det kommer att finnas en funktionär på plats som hjälper till och som ger klartecken för båda lagen att springa ut.

När inspringet är avklarat ställer båda lagen upp och gör sig redo för matchstart.

Newbody
Klubbhuset
Consat
Göteborg & co